Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά] 371
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 61
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 35
4 06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 1
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 80
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 2
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 526
8 11 Ποτοποιία 31
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 40
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 45
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 5
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 285
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 19
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 156
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 45
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 30
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 173
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 12
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 343
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 37
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 21
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 51
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 11
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 2
26 31 Κατασκευή επίπλων 228
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 168
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 179
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 254
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 2
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 12
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 154
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 10
34 41 Κατασκευές κτιρίων 634
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 327
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.604
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.544
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.084
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.414
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 441
41 50 Πλωτές μεταφορές 7
42 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 189
43 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 54
44 55 Καταλύματα 272
45 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.736
46 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 138
47 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 74
48 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 46
49 61 Τηλεπικοινωνίες 112
50 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 398
51 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 166
52 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 50
53 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 83
54 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 297
55 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 332
56 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 178
57 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 305
58 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 538
59 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 106
60 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 201
61 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 198
62 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 3
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 162
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 23
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 118
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 70
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 170
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 251
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 16
70 85 Εκπαίδευση 506
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 117
72 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
73 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 26
74 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 126
75 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 8
76 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 117
77 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 162
78 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3
79 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 279
80 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 486
81 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 8
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA